Pojawienie się ludzi nie zburzyło spokoju Karkonosza - Ducha opiekującego się tymi górami. Pokochał ich jak kolejne dzieło Matki Ziemi i gdy miał sposobność, pomagał im w potrzebie. Sam człowiek spotykał Pana Gór niezwykle rzadko, toteż wyobrażenia, co do jego wyglądu były rozmaite...