Przed milionami lat, gdy formowała się nasza planeta, z jej wnętrza uwolnione zostały duchy, których zadaniem była ochrona tworzących się krajobrazów i opieka nad rodzącym się życiem. Miały całkowite władanie nad siłami przyrody: sprowadzały ulewne deszcze i rozpędzały chmury, by słońce na nowo mogło rozświetlić skrzące się na liściach krople.